09/12/2022 10:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Cương ăn ít đã no

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 08:54

 

Hoàng Cương ăn ít đã no,
Đông Viên có lúa bán cho kẻ Hoàng.
Khảo dị:
Hoàng Cương ăn tấm đã no,
Đông Viên có lúa bán cho kẻ Hoàng.
Hoàng Cương ăn tấm cũng no,
Đông Viên có lúa bán cho kẻ Hoàng.
Hoàng Cương ăn ít chẳng no,
Đông Viên có lúa bán cho kẻ Hoàng.
Hoàng Cương ăn ít đã no,
Đông Viên có thóc bán cho kẻ Hoàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoàng Cương ăn ít đã no