30/06/2022 02:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Hoa Khương túc Hồng Mai dịch kỳ 3
與華姜宿紅梅驛其三

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 09:26

 

Nguyên tác

漸近鄉園爾莫悲,
南飛應有北飛時。
南中何物持相慰,
尚有梅花及荔枝。

Phiên âm

Tiệm cận hương viên nhĩ mạc bi,
Nam phi ưng hữu bắc phi thì.
Nam trung hà vật trì tương uý,
Thượng hữu mai hoa cập lệ chi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Em đừng buồn quê anh gần đến,
Xuống nam xong lên bắc mấy khi.
Hãy yên lòng nam trung cũng có,
Có hoa mai cùng với lệ chi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Dữ Hoa Khương túc Hồng Mai dịch kỳ 3