03/10/2020 00:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Được mùa chớ phụ môn khoai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 05:11

 

Được mùa chớ phụ môn khoai,
Đến năm Thân, Dậu không ai bạn cùng.
Khảo dị:
Được mùa chớ phụ môn khoai,
Để năm Thân, Dậu lấy ai bạn cùng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Được mùa chớ phụ môn khoai