25/06/2024 12:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 130 (Ðôi mắt nàng không như sao buổi sáng)
Sonnet 130 (My mistress’ eyes are nothing like the sun)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:55

 

Nguyên tác

My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips’ red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.

I have seen roses damask’d, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.

I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress, when she walks, treads on the ground:

And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Đôi mắt nàng không như sao buổi sáng
Đôi môi nàng không đỏ giống san hô,
Và da nàng cũng không như tuyết trắng,
Tóc nàng bay không gợn sóng ven hồ.

Tôi đã thấy nhiều hoa hồng Đamask,
Nhưng má nàng tôi không ví cùng hoa.
Hơi thở nàng cũng không thơm ngào ngạt,
Và tay chân- không ngọc cũng không ngà.

Tôi say sưa mỗi lần nghe nàng nói,
Nhưng không so với tiếng nhạc thiên thần.
Tiên có cánh tôi chưa hình dung nổi,
Chỉ biết nàng đi trên đất, bằng chân...

Nhưng tôi nghĩ nàng vẫn xinh tuy thế,
Hơn nhiều cô đẹp bằng lời hoa lệ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 130 (Ðôi mắt nàng không như sao buổi sáng)