02/12/2022 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử quy
子規

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 11:19

 

Nguyên tác

峽裏雲安縣,
江樓翼瓦齊。
兩邊山木合,
終日子規啼。
眇眇春風見,
蕭蕭夜色淒。
客愁那聽此,
故作傍人低。

Phiên âm

Hạp lý Vân An[1] huyện,
Giang lâu dực ngoã tề.
Lưỡng biên sơn mộc hiệp,
Chung nhật tử quy đề.
Diểu diểu xuân phong kiến,
Tiêu tiêu dạ sắc thê.
Khách sầu na thính thử,
Cố tác bàng nhân đê.

Dịch nghĩa

Trong vùng kẽm thuộc huyện Vân An,
Nơi lầu bên sông, cánh chim giống như màu ngói.
Hai bên kẽm, cây núi chụm vào nhau,
Trong đó, chim cuốc kêu.
Trong gió xuân loáng thoáng thấy,
Màn đêm len lén đậu.
Khách buồn nào có dám nghe cái đó,
Nên cứ tảng lờ như không.

Bản dịch của Phan Ngọc

Trong hẻm huyện Vân An,
Lầu sông vươn đôi cánh.
Hai bên, cây núi dàn,
Ngày tử quy lanh lảnh.
Gió xuân phơ phất thổi,
Đêm đêm sắc buồn tênh.
Khách buồn nghe tiếng gọi,
Cố làm vẻ vô tình.
(Năm 766)

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Huyện lập ra thời Bắc Chu, đời Nguyên cải thành châu Vân Dương, nay là huyện trị Vân Dương, Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tử quy