07/10/2022 01:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác
感作

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2016 14:33

 

Nguyên tác

案上孤燈殘影入,
簷頭苦雨落聲來。
天時人事何如此,
明發令人不放懷。

Phiên âm

Án thượng cô đăng tàn ảnh nhập,
Thiềm đầu khổ vũ lạc thanh lai.
Thiên thời nhân sự hà như thử,
Minh phát linh nhân bất phóng hoài.

Dịch nghĩa

Trên án bóng đèn côi tàn lụi dần
Tiếng mưa rơi buồn bã ngoài thềm vẳng lại
Cơ trời việc người sao lại như vậy
Làm cho ta suốt sáng không nguôi lòng

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Trên án, đèn tàn ánh lắt lay,
Ngoài thềm, mưa não giọt vơi đầy.
Cơ trời, sự thế sao như thế?
Suốt sáng, không nguôi tấc dạ này.
Nguồn: Thơ văn Phạm Văn Nghị (Nguyễn Văn Huyền), NXB Khoa học xã hội, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » Cảm tác