26/11/2022 20:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn Vũ quán

Tác giả: Nguyễn Tấn Cảnh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2010 19:14

 

Phiên âm

Ngũ đại yên hoa tích dĩ trần
Giang sơn đống vũ đỉnh nhiên tân
Khởi tri thiết chử thiên ma hậu
Trùng kiến kim cương bách luyện thân
Hạc quán chung thanh thôi đán mộ
Long uyên kiếm khí động tinh thần
Tẫn khan thần hoá đan thanh diệu
Kính thuỷ quang hàm đại thụ xuân

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hoa khói năm đời đã bụi trần
Non sông đền miếu mới vô ngần
Ai hay chày sắt sau mòn mỏi
Lại thấy kim cương hiển hiện thân
Quán hạc hồi chuông xua sớm tối
Đầm rồng khí kiếm động dòng Ngân
Nhìn xem xanh đỏ bao thần diệu
Cây cổ đài gương ánh nước xuân
Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn Cảnh » Trấn Vũ quán