18/09/2020 16:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc lá cũ

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 16/07/2007 21:45

 

Đặt lên bàn tay nhỏ
Chiếc lá cũ khô vàng
Nghe dư âm một thuở
Thao thiết và ngân vang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Chiếc lá cũ