28/06/2022 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình phiên khúc kỳ 3
平蕃曲其三

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 06:36

 

Nguyên tác

絕漠大軍還,
平沙獨戍閒。
空留一片石,
萬古在燕山。

Phiên âm

Tuyệt mạc đại quân hoàn,
Bình sa độc thú nhàn.
Không lưu nhất phiến thạch,
Vạn cổ tại Yên san[1].

Dịch nghĩa

Từ hoang mạc xa xôi, đại quân trở về,
Miền sa mạc nay bình an, chỉ cần một người lính an nhàn.
Để lại một bia đá chơ vơ,
Trên núi Yên ghi chiến tích cho muôn đời sau.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đại quân rời sa mạc
Cát dài lính thảnh thơi
Suông trơ đá một phiến
Núi Yên sững muôn đời
Tác giả dẫn tích Đậu Hiến đời Đông Hán năm 89 lãnh binh đánh bại quân bắc Hung Nô, đuổi tới núi Yên Nhiên, khắc bia ghi chiến thắng rồi trở về, và ưu tư cho thời cuộc nhà Đường, thường bị giặc phiên xâm phạm bờ cõi mà dẹp không yên.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tức núi Yên Nhiên, nay thuộc Nội Mông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Bình phiên khúc kỳ 3