28/06/2022 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con đường tơ lụa
실크로드

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2011 01:50

 

Nguyên tác

어떤 힘으로도  
세계가 멸망하는 것을
세계가 천천히
또는 갑자기 멸망하는 것을 막을 수 없다
어떤 사랑으로도
인간이 멸망하는 것을 막을 수 없다
회오리바람이 남아 있다
오 마지막 주술이여

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Dù bất cứ một thế lực nào
Cũng không thể ngăn được sự diệt vong của trần thế
Thế gian trần tục
Có thể từ từ diệt vong
Không thể nào ngăn cản được
Dù bằng bất cứ tình yêu nào
Cũng không thể ngăn sự diệt vong của nhân gian
Chỉ có cơn gió lốc vẫn còn sót lại
Ôi, đó là phép phù thuỷ cuối cùng
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Con đường tơ lụa