20/08/2022 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Quế Lâm dịch kỳ 2
題桂林驛其二

Tác giả: An Nam tiến phụng sứ - 安南進奉使

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/11/2018 20:39

 

Nguyên tác

夏日江城氣蘊隆,
使華期限苦匆匆。
萬程去路馬嘶外,
一掬歸心蝶夢中。
在我有懷深感慨,
彼天無語問窮通。
平生不作錐囊計,
慚愧尋常五尺童。

Phiên âm

Hạ nhật Giang Thành khí uẩn long,
Sứ hoa kỳ hạn khổ thông thông.
Vạn trình khứ lộ mã tê ngoại,
Nhất cúc quy tâm điệp mộng trung.
Tại ngã hữu hoài thâm cảm khái,
Bỉ thiên vô ngữ vấn cùng thông.
Bình sinh bất tác chuỳ nang kế[1],
Tàm quý tầm thường ngũ xích đồng.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Giang Thành ngày hạ nắng oi ghê,
Khổ nỗi hoàng hoa gấp hạn kỳ.
Muôn dặm vó câu reo bước tiến,
Năm canh cánh điệp vướng hồn quê.
Nỗi niềm cảm khái, ta riêng biết,
Muốn hỏi cùng thông, trời chẳng nghe
Bình nhật túi dùi không tính kế,
Hổ người năm thước thấp le the.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Mao Toại đời Chiến Quốc tự ví mình như cái dùi, đựng trong cái túi, bình thường không ai biết, nhưng có ngày trổ tài, cũng như cái dùi trong túi thoát mũi nhọn ra. Hai câu kết ý tác giả nói, ngày thường không lo kế tiến thân, cho nên đường công danh thẹn với anh lùn Mao Toại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » An Nam tiến phụng sứ » Đề Quế Lâm dịch kỳ 2