06/08/2021 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi biết em từ ngày em còn nhỏ”
“Я знал ее милым ребенком когда-то”

Tác giả: Khuyết danh Nga

Nước: Nga
Đăng bởi cacbacrabot vào 03/08/2007 12:44

 

Nguyên tác

Я знал ее милым ребенком когда-то,
Однажды, тогда ей десятый был год,
Она свою куклу случайно разбила
И плакала целую ночь напролет.

Промчалось, как ясное облако, детство,
И как изменилась подруга моя!
Она мое сердце разбила на части,
Но плакал об этом один только я!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu

Tôi biết em từ ngày em còn nhỏ
Có một lần, khi đó em lên mười
Chỉ vô tình búp bê em làm vỡ
Mà suốt đêm em khóc mãi không thôi.

Rồi tuổi thơ trôi vèo như mây trắng
Em của tôi thay đổi với ngày xanh!
Em làm vỡ tim tôi ra từng mảng
Nhưng giờ đây tôi khóc chỉ một mình!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Nga » “Tôi biết em từ ngày em còn nhỏ”