06/02/2023 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con dao

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/08/2016 14:12

 

Sợi tình em làm con dao
Không biết tháng ngày nào
Quấn quýt
Hay sắc bén
Ta biết phận làm tương.
Cái bè, Tiền Giang, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Con dao