03/12/2021 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên dòng tục ngữ

Tác giả: Trần Nhuận Minh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ...!!!... vào 22/04/2009 23:51

 

Bông hoa nào có nói gì
Gần cây thì có lạ chi bóng cành
Đàn bà ưa đứa tinh ranh
Thánh nhân thích đãi những anh khù khờ
Kẻ khôn sẽ dại bất ngờ
Trước chê trời thấp bây giờ đi khom
Gỗ vuông đẽo chẳng nên tròn
Mèo già trông thấy chuột con, thì chào…
Vũng Tàu 5-1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhuận Minh » Bên dòng tục ngữ