16/01/2021 08:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũng nhớ

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 08:16

 

Buổi về chợt giọt mưa rơi
Đưa tay ta hứng khoảng trời ngày xưa
Đà Lạt tình, Đà Lạt mưa
Ta giờ ướt hết xin thưa bạn bè
Ngày về nghẹn một tiếng ve
Vấp màu phượng tím bên hè phố quen
Trên đồi lạc nửa vầng trăng
Rớt vào vũng nhớ chiếc khăn choàng mùa
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Vũng nhớ