10/12/2022 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông Tiền Đường

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 15:18

 

Hỏi ra mới biết là sông Tiền Đường.
Nguyễn Du

Nhìn từ đỉnh tháp Lục Hoà,
Tiền Đường uốn khúc biết là về đâu.
Trời cao đất rộng sông sâu,
Hồn Kiều thăm thẳm với màu xanh xanh.
Muôn vàn con sóng lênh bênh,
Như khêu gợi mãi tâm tình Nguyên Du.
- Thấy sông nay thấy lần đầu,
Biết sông biết đã từ lâu với Kiều.
1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Sông Tiền Đường