26/10/2020 23:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 18:14

 

Từng cánh buồm nâu dõi gió về
Sao chiều trong tựa giọt pha lê
Cầu thôn vắng bóng qua dòng biếc
Trời tím hồng trên những ngọn tre

Cụ già lọm khọm trên đồng vắng
Gió thổi bơ phờ mái tóc bông

...

Tôi thích chiều chiều ra đứng đón
Mùa thu trong tấm áo sương hồng
Nhạn chiều rẽ nước trên hồ gấm
Không khí say như chất rượu nồng
1940
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Thu