06/12/2022 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình Định có núi Vọng Phu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/03/2008 06:14

 

Bình Định có núi Vọng Phu,
Có đầm Thị Nại, có cù lao xanh.
Em về Bình Định cùng anh,
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bình Định có núi Vọng Phu