30/11/2021 01:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 7

Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh - 阮有整

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Thai NQ vào 30/04/2013 12:11

 

Thiệt chăng một đứa dại trân trân
Tài đức thua bên cả thánh thần
Cá nọ mèo tha đầy kẻ đuổi
Lợn kia hùm bắt mấy người ngăn
Tham sinh cho kiệm lòng ưu quốc
Úy tử nên nhiều dạ ái thân
Chữ phú mới hay đè chữ quý
Chửa tin thời hãy nhắc đồng cân
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chỉnh » Bài 7