09/04/2020 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục sầu kỳ 10
復愁其十

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:59

 

Nguyên tác

江上亦秋色,
火雲終不移。
巫山猶錦樹,
南國且黃鸝。

Phiên âm

Giang thượng diệc thu sắc,
Hoả vân chung bất di.
Vu sơn do cẩm thụ,
Nam quốc thả hoàng ly.

Dịch nghĩa

Trên sông đầy sắc thu,
Mây lửa cuối cùng cứ tụ ở đó.
Núi Vu như cây gấm,
Vùng nam đầy oanh vàng.

Bản dịch (của Bản dịch của Điệp luyến hoa)

Trên sông lại thu tới,
Mây lửa chẳng khác chi.
Núi Vu màu xanh gấm,
Nước Nam vẻ hoàng ly.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phục sầu kỳ 10