27/11/2020 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự chống lại mình
Sám proti sobě

Tác giả: Jiří Žáček

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2019 19:33

 

Nguyên tác

Každý píše sám proti sobě
Ale vinnou těch druhých

(Nicanor Parra)

Každý kdo dýchá je sám proti sobě
Život je vůbec krajně nezdravý
i když jsme pro něj dobře vybaveni:
Hle hydraulika žil a pohlaví
Computer mozku počítá a velí
a motor srdce točí soukolím
A je to výkon bezvadný a skvělý -
A přece vším co miluješ a na čem lpíš
vteřinu za vteřinou
jsi zase smrti o kus blíž
Sám proti sobě ale vlastní vinnou
Čeho se lekáš Co víc můžeš chtít
než vyhořet jak oheň který hřeje
Spalovat tmu tu ropu beznaděje
změnit se v teplo světlo a hrst popela
Hořet - a třeba jednou nohou v hrobě
Jen mrtví nejsou sami proti sobě

Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Mỗi chúng ta tự viết chống lại mình
Nhưng bằng lỗi lầm người khác

(Nicanor Parra)

Mỗi khi thở - ta tự chống lại mình
Bởi cuộc sống đã quá ư độc hại
Dẫu chúng ta chỉnh trang đời ưu ái
giới tính, thuỷ cơ, động lực linh tinh
máy tính não đồ toan tính, điều hành
Khớp bánh răng động cơ tim quay tít
Công suất cao hoàn hảo, tuyệt vời

Nhưng tất cả mọi yêu thích trên đời
và những gì gắn bó ta tha thiết
đang diễn ra từng giây từng phút
Lại đưa ta gần đến cái chết hơn
Chống lại mình bằng chính lỗi bản thân

Bạn hoảng à, còn mong muốn gì thêm
khi cháy hết ngọn lửa đang nồng ấm
Tuyệt vọng đốt lên màn đêm dầu cháy
Biến thành nhiệt năng, ánh sáng rọi xa
bỏ lại mai sau vương vấn tro tàn
Cháy - tự để một chân vào nghĩa địa
Chỉ người chết rồi mới không tự chống nhau
Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội Nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jiří Žáček » Tự chống lại mình