22/10/2019 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu chơi thuyền

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2007 21:55

 

Nước xuôi nước ngược sóng dâng triều
Thuyền khách chơi thu nọ phải dìu
Chèo vượt bóng trăng nhân lúc hứng
Buồm giong ngọn gió mặc cơn phèo
Phơ phơ đầu bạc ông câu cá
Leo lẻo giòng xanh nước mắt mèo
Le vịt cùng ta như có ý
Ðến đâu thời cũng thấy đi theo
Nguồn: Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, NXB Sống Mới, 1974

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Mùa thu chơi thuyền