19/01/2021 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày ngày ra đứng bờ ao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 22:02

 

Ngày ngày ra đứng bờ ao,
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ.
Trông người người vẫn làm ngơ,
Trông sao sao mờ, em biết trông ai!
Răng đen còn có khi phai,
Má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa.
Ở đây lấy đấy đương vừa,
Người còn kén chọn hay lừa nơi nao?
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngày ngày ra đứng bờ ao