18/01/2021 02:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ sơn ca tống Hứa Minh Khiêm
湖山歌送許鳴謙

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2006 19:26

 

Nguyên tác

湖中之山兮波上青,
桂颯颯兮雨冥冥。
君歸兮春早,
滿山兮碧草。
晨舂暮汲兮心何求,
澗戶岩扉兮身自老。
東嶺西峰兮同白雲,
雞鳴犬吠兮時相聞。
幽芳媚景兮當嘉月,
踐石捫蘿兮恣超忽。
空山寂寂兮潁陽人,
旦夕孤雲隨一身。

Phiên âm

Hồ trung chi sơn hề ba thượng thanh,
Quế táp táp hề vũ minh minh.
Quân quy hề xuân tảo,
Mãn sơn hề bích thảo.
Thần thung mộ cấp hề tâm hà cầu,
Giản hộ nham phi hề thân tự lão.
Đông lĩnh tây phong hề đồng bạch vân,
Kê minh khuyển phệ hề thời tương văn,
U phương mị cảnh hề đương gia nguyệt,
Tiễn thạch môn la hề tứ siêu hốt.
Không sơn tịch tịch hề Dĩnh Dương nhân,
Đán tịch cô vân tùy nhất thân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi trong hồ chừ xanh trên sóng
Quế rì rào chừ mưa mịt mù
Anh về chừ xuân sớm
Đầy núi chừ cỏ xanh
Sáng giả (gạo) chiều múc (nước) chừ tâm không cầu
Nhà suối cửa đá chừ thân về đâu
Núi đông núi tây chừ đầy mây trắng
Gà gáy chó sủa chừ nghe văng vẳng
Phương cảnh u mị chừ bóng trăng thanh
Dẫm đá kéo dây chừ tứ vượt nhanh
Núi trơn êm ả chừ Dĩnh Dương khách
Sớm chiều tịch mịch thân như mây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Hồ sơn ca tống Hứa Minh Khiêm