06/06/2023 10:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 1
自君之出矣其一

Tác giả: Trương Cửu Linh - 張九齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/05/2006 19:43

 

Nguyên tác

自君之出矣,
千山只等閒。
托與相思夢,
一宵數迴還。

Phiên âm

Tự quân chi xuất hĩ,
Thiên San chỉ đẳng nhàn.
Thác dữ tương tư mộng,
Nhất tiêu sổ hồi hoàn.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Từ thuở chàng xa cách,
Thiên San mỏi ngóng trông,
Tương tư đem gửi mộng,
Đêm về thoả nhớ mong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Cửu Linh » Tự quân chi xuất hĩ kỳ 1