29/09/2020 17:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi anh hà tính hà danh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 09:07

 

Hỏi anh hà tính hà danh,
Hà châu hà quận, niên canh kỷ hà?
Hai câu nghĩa là: Hỏi anh họ gì tên gì, ở châu nào quận nào, sinh ngày giờ nào?

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỏi anh hà tính hà danh