10/06/2023 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khát khao xác rỗng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 08:31

 

Xao xác lá thở dài
Một đợi chờ vô vọng
Râm ran tiếng đầy trời
Bao khát khao xác rỗng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Khát khao xác rỗng