27/11/2020 02:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi những người sống

Tác giả: Ernst Toller

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 29/06/2007 17:09

 

Bản dịch của Diễm Châu

Không hợp với các người
Là sầu khổ.
Không hợp với các người
Là ngừng lại.
Của các người là di sản,
Thấm đượm
Máu con tim của những người anh em
Ở các người
Là hành động sáng tạo
Trông đợi.

Nặng nề
Đè lên gáy
Là thời gian.
Hãy phá toang
Cho buổi mai trong sáng hơn
Những cánh cửa!
Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=4008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ernst Toller » Gửi những người sống