29/11/2022 07:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thừa Nghiêm công “Vũ trung thuỳ kỳ kiến ức nhất tuyệt”, phụng đáp nhị tuyệt kỳ 2
中丞嚴公雨中垂寄見憶一絕,奉答二絕其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 14:22

 

Nguyên tác

何日雨晴雲出溪,
白沙青石先無泥。
只須伐竹開荒徑,
倚杖穿花聽馬嘶。

Phiên âm

Hà nhật vũ tinh vân xuất khê,
Bạch sa thanh thạch tiên vô nê.
Chỉ tu phát trúc khai sơ kính,
Ỷ trượng xuyên hoa thính mã tê.

Dịch nghĩa

Ngày nào mưa tạnh mây bay ra khỏi suối,
Cát trắng đá xanh trước không có bùn.
Chỉ cố chặt trúc mở lối đi,
Chống gậy bước qua đám hoa nghe tiếng ngựa hí.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày nào trời tạnh, mây rời khe,
Đá xanh cát trắng chẳng dính dơ.
Chỉ nhằm chặt trúc mở đường nhỏ,
Chống gậy, qua hoa nghe ngựa phi.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trung thừa Nghiêm công “Vũ trung thuỳ kỳ kiến ức nhất tuyệt”, phụng đáp nhị tuyệt kỳ 2