30/11/2021 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên hoa phấn
天花粉

Tác giả: Tuệ Tĩnh thiền sư - 慧靜禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 09:51

 

Nguyên tác

天花粉號矩荼𫶸,
寒苦微甘氣味佳。
止渴補虛清熱燥,
癰疽黃疸急投來。

Phiên âm

Thiên hoa phấn hiệu củ dưa trời,
Hàn, khổ, vi cam, khí vị giai.
Chỉ khát bổ hư, thanh nhiệt táo,
Ung thư, hoàng đản cấp đầu lai.

Dịch nghĩa

Thiên hoa phấn hiệu củ dưa trời hay rễ qua lâu,
Vị đắng, hơi ngọt, tính lạnh, lành.
Thanh nhệt, bổ tư tốn, khỏi háo khát,
Bệnh mụn nhọt, vàng da, nên dùng ngay.

Bản dịch của (Không rõ)

Thiên hoa phấn gọi củ dưa trời,
Đắng, lạnh, ngọt vừa, lành, tốt thay!
Thanh nhiệt, bổ hư, khỏi háo khát,
Vàng da, mụn nhọt, kíp dùng ngay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Tĩnh thiền sư » Thiên hoa phấn