17/10/2021 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dại khôn

Tác giả: Dương Kỳ Anh - Dương Xuân Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 05:05

 

Gặp em chỉ một lần thôi
Mà đi cuối đất, cùng trời vẫn đi
Mới hay cái bệnh, tình si
Dại, khôn, ai biết đường đi lối về.
Nguồn: Và anh đợi, NXB Lao Động, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Kỳ Anh » Dại khôn