16/01/2021 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trình khẩu hào
舟程口號

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2016 08:16

 

Nguyên tác

一掉發香蓮,
艱哉水上船。
照蓬違曉日,
主櫓問長年。
鳥向遙山沒,
湍當曲岸懸。
漳瑭多勝景,
到處每流連。

Phiên âm

Nhất điệu phát hương liên,
Gian tai thuỷ thượng thuyền.
Chiếu bồng vi hiểu nhật,
Chủ lỗ vấn trường niên.
Điểu hướng dao sơn một,
Thoan đương khúc ngạn huyền.
Chương Đàn đa thắng cảnh,
Đáo xứ mỗi lưu liên.

Dịch nghĩa

Thuyền ra đi từ làng Hương Liên
Khổ thay phải đi thuyền trên sông nước
Ánh sáng ban mai chiếu ngược mui thuyền
Lái đò hỏi thăm ta tuổi tác
Chim bay mất hút vào ngọn núi xa
Dòng chảy xiết như treo trên bờ sông gấp khúc
Thanh Chương, Nam Đàn nhiều cảnh đẹp
Đến đâu cũng lưu luyến khôn nguôi

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Từ bến Hương Liên chèo một mái
Ngồi thuyền sông nước thấy gian nan
Mui thuyền đón nắng bình minh toả
Tuổi tác nhà thuyền vui hỏi han
Mất hút chim bay vào núi vắng
Bờ cong thác đổ nước cao tràn
Chương, Đàn hai huyện nhiều danh thắng
Khách ngắm nơi nào cũng miên man
Nguyên chú: Ngày 18 ta từ Đức Nhuận theo đường bộ tới xã Đại Đồng, nhân nghỉ lại ở nhà cử nhân họ Nguyễn ở thôn Hương Liên. Ngày hôm sau lên thuyền cảm hứng thành thơ.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Chu trình khẩu hào