24/03/2023 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 10
和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其十

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:08

 

Nguyên tác

昨向東籬養晚香,
花開花自愛文章。
天涯亦幸秋陽照,
曾展丹心捧赤光。

Phiên âm

Tạc hướng đông ly dưỡng vãn hương,
Hoa khai hoa tự ái văn chương.
Thiên nhai diệc hạnh thu dương chiếu,
Tằng triển đăng tâm phủng xích quang.

Dịch nghĩa

Vừa qua nuôi hương muộn ở giậu đông,
Hoa nở, hoa tự ngầm yêu mình.
Chân trời cũng may được nắng thu chiếu,
Từng mở lòng son nâng ánh sáng hồng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Hương muộn vừa qua quyến giậu đông,
Nở hoa, hoa tự mến trong lòng.
Chân trời may được màu thu rọi,
Từng mở lòng son đón ánh hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 10