03/10/2022 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngựa vằn
Зебры

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 26/04/2015 18:20

 

Nguyên tác

Полосатые лошадки,
Африканские лошадки,
Хорошо играть вам в прятки
На лугу среди травы!

Разлинованы лошадки,
Словно школьные тетрадки,
Разрисованы лошадки
От копыт до головы.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Toàn thân vằn trắng đen
Từ châu Phi đến đấy,
Chơi trốn tìm thật tiện,
Ngoài bãi trong cỏ dày!

Toàn thân vằn đen trắng,
Như vở bọc vải dầu.
Những con ngựa được vẽ,
Từ chân lên đến đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Ngựa vằn