29/03/2023 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ung Châu giang hành

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 02/08/2022 14:45

 

Phiên âm

Huyên huyên la bác minh,
Kiết kiết lỗ nhiêu hưởng.
Yên ái song tiền phi,
Lục ba đãng khinh tưởng.
Ly gia kỷ hà thời,
Nhi kim xuân thuỷ trưởng.
Dao văn ngạn tiền thôn,
Bất trú oanh thanh sảng.

Dịch nghĩa

Phèng la súng lớn inh ỏi,
Mái chèo khua nước rào rào.
Trước song mây mù bay,
Trong sóng xanh mái chèo nhẹ khuấy.
Rời nhà đã bao lâu,
Mà nay nước sông xuân đã dâng cao.
Vẳng nghe từ thôn trước bờ kia,
Tiếng oanh lảnh lót không ngớt.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Súng, phèng la ồn ã
Chèo khua nước rào rào
Sương bay trước cửa sổ
Song biếc, khuấy con sào
Rời nhà bao lâu nhỉ?
Nước sông xuân dài sao!
Thôn xóm bên bờ nọ
Oanh ca chẳng ngớt nào!
Ung Châu là địa danh được đặt từ đời Đường, đời Nguyên đổi là Nam Ninh lộ, may là huyện lỵ Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Nguồn: Phạm Hy Lượng - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và NXB Văn hoá - Thông tin, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Ung Châu giang hành