27/10/2021 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành Châu tống Lý đại phu thất trượng miễn phó Quảng Châu
衡州送李大夫七丈勉赴廣州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2008 01:24

 

Nguyên tác

斧鉞下青冥,
樓船過洞庭。
北風隨爽氣,
南斗避文星。
日月籠中鳥,
乾坤水上萍。
王孫丈人行,
垂老見飄零。

Phiên âm

Phủ việt hạ thanh minh,
Lâu thuyền quá Động Đình.
Bắc phong tuỳ sảng khí,
Nam đẩu tỵ văn tinh.
Nhật nguyệt lung trung điểu,
Càn khôn thuỷ thượng bình.
Vương tôn trượng nhân hành,
Thuỳ lão kiến phiêu linh.

Dịch nghĩa

Mang giáo mác xuống từ nơi xanh mờ,
Thuyền lầu đi qua Động Đình.
Gió bắc theo khí hùng,
Sao nam né vẻ văn.
Cách kiếm sống hệt như chim trong lồng,
Về nhà cửa, trôi nổi như bèo trên nước.
Ông thuộc hàng con cháu vua,
Thế mà già vẫn còn lênh đênh.

Bản dịch của Nhượng Tống

Gươm báu xuống trời xanh
Thuyền lần vượt Động Đình
Ánh văn sao nể sáng
Tài võ gió thua nhanh
Trời đất: bèo trôi nước
Tháng ngày: chim buộc mình
Hàng trên, ông rõ đấy
Già vẫn cứ lênh đênh
(Năm 769)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hành Châu tống Lý đại phu thất trượng miễn phó Quảng Châu