27/01/2023 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu đắc
偶得

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 07:46

 

Nguyên tác

孤城日暮起陰雲,
青草漫漫到海濱。
曠野遍埋無主骨,
殊方獨托有官身。
事來徒隸皆驕我,
老去文章亦避人。
望外鴻山三百里,
相從何處問前鄰。

Phiên âm

Cô thành nhật mộ khởi âm vân,
Thanh thảo man man đáo hải tần.
Khoáng dã biến mai vô chủ cốt,
Thù phương độc thác hữu quan thân.
Sự lai đồ lệ giai kiêu ngã,
Lão khứ văn chương diệc tị nhân.
Vọng ngoại Hồng sơn tam bách lý,
Tương tòng hà xứ vấn tiền lân.

Bản dịch của Đàm Giang

Chiều về mây phủ thành vắng tanh
Cỏ mướt trải dài đến biển xanh
Đồng hoang xương lấp mộ vô chủ
Chốn xa cô quạnh một thân quan
Khi có việc nghênh ngang nha chức
Thân già văn chương cũng lánh xa
Ngóng núi Hồng ngoài ba trăm dặm
Xóm cũ nơi nào biết hỏi thăm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Ngẫu đắc