25/07/2024 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về tắm sông xưa

Tác giả: Ma Xuân Đạo - 麻春道

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2015 17:09

 

Về tắm dòng sông xưa
Như về nguồn sữa mẹ
Sông vẫn còn dáng thơ
Dù trải qua dâu bể.

Nguồn Nậy tiếp nguồn Sơn
Nguồn Nan chào nguồn Trổ
Một sông chung bốn nguồn
Cùng đi vào lịch sử.

Linh Giang nguyên tên cũ
Bởi Trịnh-Nguyễn phân tranh
Lấy sông làm ranh giới
"Ranh" đọc trại là "Gianh"

Không rộng như sông Cửu
Không hùng như sông Hồng
Linh giang dòng êm ả
Linh giang nước xanh trong

Đồng ruộng núi tựa lưng
Thôn cư sông trước mặt
Kẹp giữa núi và sông
Đất nghèo nhưng cảnh đẹp

Cổ Cảng kêu Thanh Thuỷ
Minh Cầm hẹn Lệ Sơn
Thanh Lăng vời Phú Mỹ
Đi chợ phiên Ba Đồn
Nguồn Son ai muốn ngược
Lên chợ Bùng, chợ Troóc
Nhớ viếng động Phong Nha
Tạm quên đời ô trọc
Nguồn Nậy có ai về
Nhớ ghé thăm Thanh Thuỷ
Quê hương của quan Đề
Giặc Tây còn kính nể

Ngược nguồn lên Thanh Lãng
Lòng căm đứa trở cờ
Đem bán Vua cho giặc
Ngàn năm để tiếng nhơ
Súng mút chống đại liên
Tàu Tây vẫn cứ chìm
Phù Trịch sông nổi sóng
Chín năm tiếng vẫn rền...

Quê người thân trôi nổi
Lớn chí lại sơ tài
Áo cơm thành hệ luỵ
Hương quan mộng đêm ngày
Về quê không xe ngựa
Thân tù áo rách vai
Cờ thua đời đã lỡ
Du tử tàn mộng trai

Nền nhà đã đổi chủ
Thôn xóm khác ngày xưa
Chỉ sông còn dáng cũ
Dòng sông thời ấu thơ

Tắm lại dòng sông xưa
Sống lại thời ấu thơ
Rũ sạch bao sầu hận
Chôn vùi chuyện được thua
Ngày tắm dòng sông xưa
Đêm mơ trời thơ ấu
Rồi xuôi tay nhắm mắt
Bên sông đầu gối bờ
1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ma Xuân Đạo » Về tắm sông xưa