04/12/2021 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyết đề (Sơn đào hoa khai hồng cánh hồng)
缺題(山桃花開紅更紅)

Tác giả: Đào hoa sĩ nữ - 桃花仕女

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2019 18:22

 

Nguyên tác

山桃花開紅更紅,
朝朝愁雨又愁風。
花開花謝難相見,
懊恨無邊總是空。

Phiên âm

Sơn đào hoa khai hồng cánh hồng,
Triêu triêu sầu vũ hựu sầu phong.
Hoa khai hoa tạ nan tương kiến,
Áo hận vô biên tổng thị không.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hồng lại hồng hoa đào núi nở,
Buồn vì mưa vì gió ngày ngày.
Khó gặp nhau hoa tàn hoa thắm,
Chỉ là không, phiền não ngất ngây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào hoa sĩ nữ » Khuyết đề (Sơn đào hoa khai hồng cánh hồng)