10/06/2023 05:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Sáng đẫm sương, không gian bàng bạc”
“Утро туманное, утро седое”

Tác giả: Ivan Turgenev - Иван Тургенев

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 15/12/2009 00:05

 

Nguyên tác

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые.
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далёкое,
Слушая ропот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sáng đẫm sương, không gian bàng bạc,
Những cánh đồng vắng lặng tuyết rắc đầy.
Ta chợt nhớ những tháng ngày xa lắc,
Những mặt người đã quên mất từ lâu.

Ta bỗng nhớ những lời hàn huyên sôi nổi,
Những ánh nhìn được săn tìm bối rối, tham lam,
Những gặp gỡ đầu tiên, những hẹn hò lần cuối
Những thanh âm thương mến, những giọng nói dịu êm.

Ta nhớ buổi chia tay, nụ cười là lạ,
Nhớ nhiều điều thân thiết đã lùi xa,
Khi nghe tiếng bánh xe lăn đều đặn
Mắt ưu tư nhìn trời rộng bao la.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ivan Turgenev » “Sáng đẫm sương, không gian bàng bạc”