28/06/2022 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú Xuân
富春

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 16:19

 

Nguyên tác

天下有水又有山,
富春山水非人寰。
長川不是春來綠,
千峰倒影落其間。

Phiên âm

Thiên hạ hữu thuỷ hựu hữu sơn,
Phú Xuân sơn thuỷ phi nhân hoàn.
Trường xuyên bất thị xuân lai lục,
Thiên phong đảo ảnh lạc kỳ gian.

Dịch nghĩa

Thiên hạ này đã có sông lại có núi,
Núi và sông ở Phú Xuân tựa như không phải ở cõi người.
Con sông dài chẳng phải do mùa xuân nước mới có màu xanh,
Mà ngàn ngọn núi phản chiếu ảnh ngược trên mặt sông này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gầm trời đây có sông có núi
Cảnh Phú Xuân chẳng cõi loài người
Chẳng xuân sông cũng xanh tươi
Ảnh ngàn ngọn núi chiếu ngời mặt sông
Phú Xuân vừa là tên đất, vừa là tên sông, nay trong địa phận huyện Phú Dương, tỉnh Chiết Giang, xưa là thắng cảnh nổi tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Phú Xuân