18/01/2021 19:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em Mọi ơi

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 05:22

 

Chiều nay anh làm thơ
Chẳng còn hay như trước
Suốt một tháng
Viết không được một câu
Thì lấy đâu ra thơ
Mà tặng em cho được
Tặng một câu cũng chưa đủ
Thì lấy đâu bốn câu
Cho đủ một bài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Em Mọi ơi