21/04/2024 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân thê - Mỵ Châu, Trọng Thuỷ

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Ogn.Misc vào 01/02/2009 12:13

 

Một đôi kẻ Việt người Tần
Nửa phần ân ái, nửa phần oán thương
Vuốt rùa chàng đổi máy
Lông ngỗng thiếp đưa đường
Thề nguyền phu phụ
Lòng nhi nữ
Việc quân vương
Duyên nọ tình kia dở dở dang!
Nệm gấm vó câu
Trăm năm giọt lệ
Ngọc trai nước giếng
Nghìn thu khói nhang
(1916)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Vân thê - Mỵ Châu, Trọng Thuỷ