24/09/2020 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân du hồ
春遊湖

Tác giả: Từ Phủ - 徐俯

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2013 13:13

 

Nguyên tác

雙飛燕子幾時回,
夾岸桃花蘸水開。
春雨斷橋人不渡,
小舟撐出柳陰來。

Phiên âm

Song phi yến tử kỷ thì hồi,
Giáp ngạn đào hoa trám thuỷ khai.
Xuân vũ đoạn kiều nhân bất độ,
Tiểu chu sanh xuất liễu âm lai.

Dịch nghĩa

Đôi én bay đi khi nào trở về?
Hoa đào bờ trước mặt nở chấm nước
Mưa xuân làm ngập cầu người không qua được
Một mái thuyền nhỏ từ trong bóng liễu bơi ra

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bay đi đôi én đến bao về?
Chấm nước bờ bên đào ngợp hoa.
Cầu ngập mưa xuân người đứng đợi
Thuyền trong bóng liễu biếc chèo ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Phủ » Xuân du hồ