05/03/2021 08:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hùng Vương
雄王

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 02/08/2009 02:17

 

Nguyên tác

文郎建國歷千年,
父道相承十八傳。
自侍酒兵能卻敵,
肯將鄰誼誤嬋娟。

Phiên âm

Văn Lang kiến quốc lịch thiên niên
Phụ đạo tương thừa thập bát truyền
Tự thị tửu binh năng khước địch
Khẳng tương lân nghị ngộ thiền quyên

Bản dịch của Tự Đức

Văn Lang dựng nước trải ngàn niên
Phụ đạo qua mười tám đời truyền
Tự cậy rượu, binh hay đuổi địch
Nỡ đem lân nghị lụy thiền quyên
Nguồn: Thơ văn Tự Đức, NXB Thuận Hóa, 1996
dựa vào bản phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa miền Nam xuất bản năm 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Hùng Vương