01/12/2022 14:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức cảnh
即景

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 02:18

 

Nguyên tác

竹搖清影罩幽窗,
兩兩時禽噪夕陽。
謝卻海棠飛盡絮,
困人天氣日初長。

Phiên âm

Trúc dao thanh ảnh trạo u song,
Lưỡng lưỡng thì cầm táo tịch dương.
Tạ khước hải đường phi tận nhứ,
Khốn nhân thiên khí nhật sơ trường.

Dịch nghĩa

Cành trúc lay động, bóng che khung cửa sổ vắng,
Từng đôi chim thỉnh thoảng lại hót trong nắng chiều.
Hoa hải đường tàn, cánh đã rụng hết,
Người quanh quẩn trong phòng, ngày dài chậm trôi.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Vương đầy cửa tối bóng tre thanh
Đôi chiếc chim chiều rỡn nắng xanh
Chào đám hải đường bay đến liễu
Người nhàn ngày lại chẳng qua nhanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Tức cảnh