06/10/2022 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim tiền hoa
金錢花

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2014 12:47

 

Nguyên tác

占得佳名繞樹芳,
依依相伴向秋光。
若教此物堪收貯,
應被豪門盡斸將。

Phiên âm

Chiếm đắc giai danh nhiễu thụ phương,
Y y tương bạn hướng thu quang.
Nhược giao thử vật kham thu trữ,
Ưng bị hào môn tận chước tương.

Dịch nghĩa

Đã có tên đẹp lại toả hương thơm lừng quanh cây,
Hoa và tiền giống nhau như bạn bè dưới ánh nắng thu.
Nếu những bông hoa này giá trị và cất giữ được,
Tất bọn nhà giàu đã đốn cả cây mang đi rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tên đã đẹp hương còn thơm ngát
Dưới nắng thu nom thoạt như tiền
Ví như tiêu được thử xem
Bọn nhà giàu đã đốn liền cả cây
Kim tiền hoa màu vàng, có huơng thơm, hình dạng giống như đồng tiền đồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Kim tiền hoa