04/08/2021 17:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Tần Nga
憶秦娥

Tác giả: Hoàng Cơ - 黃機

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2015 14:10

 

Nguyên tác

秋蕭索,
梧桐落盡西風惡。
西風惡,
數聲新雁,
數聲殘角。

離愁不管人飄泊,
年年孤負黃花約。
黃花約,
幾重庭院,
幾重簾幕。

Phiên âm

Thu tiêu tác,
Ngô đồng lạc tận tây phong ác.
Tây phong ác,
Sổ thanh tân nhạn,
Sổ thanh tàn giốc.

Ly sầu bất quản nhân phiêu bạc,
Niên niên cô phụ hoàng hoa ước.
Hoàng hoa ước,
Kỷ trùng đình viện,
Kỷ trùng liêm mạc.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Thu ảm đạm
Ngô đồng trụi lá gió heo may
Gió heo may
Tiếng nhạn kêu sương
Tiếng ốc báo ngày

Nỗi buồn lẽo đẽo người trôi dạt
Để phụ tình ai dậu cúc này
Dậu cúc này
Mấy lần cổng ngõ
Mấy độ rèm lay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Cơ » Ức Tần Nga