10/05/2021 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi Phật Di Lặc

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:37

 

Cuộc đời là bể khổ
Sao Phật cười hết ga?
Niết Bàn phải diệt dục
Sao Phật trần thịt da?
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Hỏi Phật Di Lặc