17/10/2021 08:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đài phát thanh vang ở các góc phố

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:30

 

Đài phát thanh vang ở các góc phố
người đi qua các nẻo đường
bản tin đứt ra từng khúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Đài phát thanh vang ở các góc phố